Povodeň 2014

    V pátek 23. 5. nad Evropou vévodila postupující brázda nízkého tlaku vzduchu a v Drbohlavech vytrvale pršelo. V noci na sobotu zasáhla naši farmu blesková povodeň. Rozvodnil se potok, který je počátkem řeky Želivky, na níž je vybudována vodní nádrž Švihov, která zásobuje pitnou vodou Prahu. Normálně nenápadný tok se vysvobodil ze svého nepřirozeně narovnaného, betonem svázaného koryta a rozlil se do nivy. Jelikož se potok na několika místech rozlil do tůní, jež zvyšují retenční schopnost krajiny, začal prudce stoupat vodní stav i v těchto tůních. Nechybělo mnoho a voda by zaplavila (možná odnesla) i molo, které bylo pracně vystavěno v druhé, takzvané koupací tůni. 

                                             

     Nakonec voda přetekla i hráze tůní a rozlila se po údolí. Naštěstí se řídíme doporučením profesora Janského z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, který v Magazínu Leonardo (Český rozhlas) hovořil o zátopových oblastech takto: "Ten zemědělec, pokud tam má své pozemky, tak on s tím musí počítat, že přijde někdy povodeň. On by tam neměl orat, on by tam měl pást. A když přijde povodeň tak on ty kravičky vyžene mimo zátopové území." V našem případě ovečky utekly z vlastní vůle (podobně jako koně pana profesora Janského, dokázaly i naše ovce vycítit nebezpečí) a rozvodněný tok nezpůsobil žádné větší škody. Pouze strhl improvizovaný mostek, jenž přemosťoval stružku mezi druhou a třetí tůní. Voda ovšem zasáhla sklep našeho souseda, jenž platí krutou daň za neprozíravost našich předků, kteří postavili chalupu v nivě, která patří řece. Naštěstí se ve sklepě nenacházelo nic cenného krom kvasu na pálenku, jenž byl zachráněn. A tak povodeň neodnesla nic jiného než několik desítek žab z našich tůní.

    Zde si poslechněte rozhovor s prof. Janským, předním českým hydrologem: prehravac.rozhlas.cz/audio/2878328.